Move to the text

The latest information

News from makotokoshojikabushikikaisha

SeikoShoji Co., Ltd.
〒330-0061
Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama 9-19-5-3FD
TEL. 048-711-8332
FAX. 048-711-8331
 
[exhibit space]
〒331-0068
234-1, Iidashinden, Nishi-ku, Saitama-shi, Saitama
TEL. 048-871-9356
FAX. 048-871-9357
Back to TOP